United Components välkomnar 2 nya kollegor


Vi stärker organisationen med nya förmågor. Det är med stor glädje som vi startar det nya året genom att välkomna 2 nya kompetenta kollegor. Ulrik Christensen har anställts som teknisk supporter och stärker vårt tekniska team inom orderhantering, projektledning och allmän teknisk support. Ulrik är branschkunnig och bidrar med en mångsidig erfarenhet av metallindustrin och automation. I vår serviceavdelning har vi utökat teamet med Bo Jørgensen. Tillsammans med Klaus Daugaard stärker han den täta kunddialogen kring våra produkter och tjänster på en marknad där vi upplever en ökad efterfrågan av service och underhåll. Även Bo har en bred bakgrund inom robotik  [Läs mer...]

Linjärsystem


- Upp till 20 parallella rader SORT-FLEX från RNA är ett linjärsystem som kan byggas på med upp till 20 parallella rader. Med hjälp av ett bunkersystem, leds material upp på en bandtransportör som transporterar materialet via linjära sektioner. Vid sortering faller materialet av och leds tillbaka till bunkersystemet i en ändlös loop. SORT-FLEX är ett öppet system som är lätt att arbeta med. Det är enkelt att montera och underhålla. Systemen kan även sortera ut små föremål med mindre gränsytor. SORT-FLEX kan transportera upp till 2500 föremål per minut, beroende på materialets karaktär. Fördelar • Tyst drift • Minimal  [Läs mer...]

Traditionella matarsystem kan enkelt vara innovativa


Flexibla system med kamera och robotar brer ut sig allt mer, men traditionella vibratorsystem utgör fortfarande huvuddelen av marknaden för automatiserade matarsystem. Kravet på enhetlighet ökar Krav på enhetlighet, spårbarhet och dokumentation blir allt vanligare inom automationsindustrin. Där det tidigare rörde sig om hantverkare som levererade unika icke dokumenterade ad hoc-lösningar är kravet från marknaden idag att lösningarna skall vara dokumenterade med möjlighet att i ett senare skede beställa nya system och reservdelar, då alla system självklart är konstruerade i 3D. United Components samarbetspartner RNA har under många år byggt upp ett rykte som den mest innovativa utvecklaren av framföringslösningar.  [Läs mer...]

Från 0 till 1 meter på 0,62 sekunder


Lösningar med linjärmotorer Weiss Handling är en serie av moduler som drivs av linjärmotorer. Modulerna finns både som enskilda linjer och som X/Y-system. Hela serien kännetecknas av en mycket hög noggrannhet samt snabba hastigheter och accelerationer. Ett bra exempel är HG12-modulen. Med en belastning på 5 kg kan den köra upp till 4 m/s med en acceleration på 40 m/s. I praktiken innebär det att modulen kör 1 meter på 0,62 sekunder och detta med en upprepningsprecision på 2 my per meter. Weiss HP0070 och HP140 är kompletta pick-and-place-enheter konstruerade för att möta behov av noggrannhet och dynamik. De kan  [Läs mer...]

Vi levererar trygghet och bra idéer


När serviceansvarige Klaus Daugaard möter upp på arbetet hos United Components är hans dagar fyllda med utmaningar där vikten av att förstå och omsätta kundens behov av användbara automatiseringslösningar är A & O. United Components är mer än bara kvalitetsprodukter. ”Vi levererar trygghet och bra idéer” säger Klaus Daugaard. ”Det är det som gör oss förtjänt av att få förtroendet att leverera hela projektet. Att vi kan leverera vetande, know-how och fullständigt anpassade lösningar innebär trygghet för kunden.” Värnar om trovärdigheten När United Components levererar lösningar inom basmaskiner, vibratorsystem, hanteringslösningar, griparsystem, stötdämpare samt skruv- och pressystem till industrin står den  [Läs mer...]