Den fjerde industrielle revolusjon, industri 4.0?

Hvis du er interessert i produksjon og automatisering, har du definitivt møtt begrepet 4.0. Begrepet Industri 4.0 er visjonen til noen tyske forskere for det neste innovasjonstrinnet i produksjonen, basert på fremtidens “smarte fabrikk”.

Det er viktig å huske på at hele ideen bak Industri 4.0 er bygd rundt en visjon for fremtiden, og at det derfor er store grenser for hva man kan betegne som å være innenfor denne visjonen eller utenfor.

Tankene bak den 4 industrielle revolusjonen inkluderer:

Informasjonsteknologi innebygd i mekaniske objekter (innebygde systemer).

Samspillet mellom de fysiske objektene og den tilhørende kunnskapen (Cyber-Physical Systems – CPS) er en videreutvikling av innebygde systemer. Her kan du snakke om selvlærende objekter som via deres kunnskap og informasjon informerer produksjonsapparatet om hvordan det skal håndteres.

Produkter og maskiner etc. som utveksler tjenester og informasjon i sanntid, der f.eks. Spor og spor via radiofrekvensidentifikasjon (RFID) blir sett på som en av de teknologiske forutsetningene for f.eks. Cyber-Physical Systems, tidligere beskrevet.

Raskere utvikling og integrasjon med produksjonsenheten ved bruk av Product Lifecycle Management (PLM) der virtuelle prototyper og simuleringer gir rask utvikling.

Integrerte løsninger, (Life Cycle Engineering), hvor mekanisk design, elektrisk design og automatiseringsløsningen er integrert i et enkelt programvarebasert konsept, og dermed gjør drift og igangkjøring rask og fleksibel.

Hos United Components leverer vi avanserte komponenter for automatisering, og har derfor spesielt fokus på den delen av 4.0 som har å gjøre med automatisering av montering.

Dette er typisk komponenter som inneholder intelligens og er enkle å bruke og installere, ofte med M12-kontakter der det er både strøm og signaler i den samme kontakten og som raskt og enkelt implementeres i det overordnede kontrollsystemet (PLC, Industrial PC etc.).

I motsetning til tradisjonelle produkter, har produktene i 4.0 ofte en enkel og innovativ programmering, eller “teach” -funksjon, som gjør komponenten enkel å bruke og programmere, med muligheten til å lagre og huske de forskjellige programmene og parameterne til komponenten som gir utvidet alternativ for diagnose og vedlikehold.

Dermed er produktene direkte involvert i kvalitetssikring av produksjonen gjennom enkle diagnostiske muligheter, noe som muliggjør analog kommunikasjon uten tap på opptil 20 meter, mellom komponenten og det totale systemet, i tillegg til å tilby datalagring.

Et godt eksempel på 4.0 er den nye gripe-serien fra Zimmer-gruppen.

Rull til toppen