Tradisjonelle fôrsystemer kan være innovative

Fleksible systemer med kamera og roboter vokser, men tradisjonelle vibratorsystemer utgjør fortsatt den største delen av markedet for fôrsystemer for automatisering.

Kravet til ensartethet øker

Kravet til ensartethet, sporbarhet og dokumentasjon øker innen automatiseringsindustrien. Der det tidligere var håndverkere som lagde unike løsninger som ikke var dokumentert, er kravene fra markedet i dag at løsningene må dokumenteres og at det skal være mulig å bestille systemer og reservedeler, siden alle systemene selvsagt er laget i 3D.

United Components samarbeidspartner RNA, har gjennom mange år bygd opp et rykte som den mest innovative leverandøren av fôrløsninger. De oppfant begrepet ”fleksible fôrsystemer” og er blant de første som tilbyr vibratortopper, trykt i 3D helt opptil Ø400.

Vekst gjennom unike løsninger

Produksjon av vibratorsystemer krever omfattende erfaring, og det har det mer enn 50 år gamle firmaet. I dag er RNA Europas største leverandør av vibratorsystemer, og de har opplevd en nærmest eksplosiv vekst gjennom de siste 5 årene. Veksten drives av de unike løsningene som er 100 % dokumentert og som støttes globalt.

Som RNAs representant i Skandinavia, produserer United Components, som vår partner, hvert enkelt vibratorsystem til den aktuelle komponenten som skal brukes.

Hos United Components er vi klare med rådgivning om ditt neste fôrsystem. Kontakt oss og lær mer om mulighetene for kundespesifikke og unike løsninger.

 

Rull til toppen