Vi leverer trygghet og gode ideer

Når serviceansvarlige Klaus Daugaard kommer på jobb hos United Components er hverdagen fyllt av oppgaver der det å lytte og omsette kundens behov til brukbare automatiseringsløsninger er alfa og omega.  United Components er mer enn bare kvalitetsprodukter.

”Vi leverer trygghet og gode ideer”, sier Klaus Daugaard. ”Det er det som gjør oss fortjent til å bli valgt som leverandør til hele prosjektet. At vi kan levere kunnskap, erfaring og fullstendig tilpassede løsninger – det er trygghet for kunden.”

Vern om troverdigheten

Når United Components leverer løsninger innen basismaskiner, vibratorsystemer, håndteringsløsninger, gripesystemer, støtdempere og skrue- og trykksystemer til industrien, har de den helhetlige løsningen i fokus, ikke bare enkeltkomponentene.

”Det høres kanskje banalt ut, men kundens suksess er vår suksess”, sier Klaus Daugaard. ”Vi vil være de som oppfyller kundens behov for best mulige løsninger og derfor sender vi heller oppgaven videre dersom vi ser at vi ikke er de rette til å løse den. Det skjer ikke ofte, men når det skjer gjør det ondt. Vi må evaluere, vurdere og justere – men først og fremst må vi beskytte troverdigheten vår og ikke møtes på halvveien bare for å levere det nest beste”.

Flere kriterier må være oppfylt

Flere kriterier må være oppfylt for at bedriften med sikkerhet kan garantere kunden den beste løsningen. Klaus Daugaard nevner: ”Systemet vi utvikler til kunden må ha lang levetid. Det er dyrt å starte opp nye prosesser og vi vet at kunden sjelden har tid til å ta sjanser. Systemet må være enkelt å bruke for operatøren som skal håndtere det. Det må være lett å implementere, og løsningen må kunne kjøre med minimum av service og vedlikehold. Når de punktene kan krysses av, vet vi at vi lever opp til vår målsetning om kvalitet, holdbarhet og effektivitet og det sikrer vår rett som bindeledd mellom kunde og produsent, gjennom hele prosjektfasen.”

Den strategien har vært en suksess. United Components har siden bedriftens oppstart i 2003 levert komponenter og systemer til automatisering for mer enn 300 mill. kr. Størsteparten av systemene bedriften har utviklet er fortsatt i drift.

High-end komponenter og knowhow

”Vi samarbeider kun med leverandører av high-end komponenter fra de mest innovative produsentene i Europa. I tillegg lytter, spør, tenker, analyserer og undersøker vi. Vi forstår kundens behov og snakker samme språk”, sier Klaus Daugaard og tilføyer at bedriften disponerer knappe 20 000 varenumre og dermed kan sette sammen en applikasjon med komponenter fra én samlet leverandør.

Tettere på – fra start til slutt

Klaus Daugaard og kollegene hos United Components navigerer daglig i et innovativt samspill mellom de beste løsningene innen basismaskiner, vibratorsystemer, håndteringsløsninger, gripe- og støtdempere og skrue- og pressesystemer.

”Vi har nødvendig fokus og håndterer daglig serviceoppgaver i stor skala, problemløsning, oppstart, designforslag og teknisk support”, avslutter Klaus Daugaard, som ser det som en stor tillitserklæring å få lov til å utvikle optimale applikasjoner og til slutt den beste løsningen. ”Det er grunnen til vår suksess. Vi er simpelthen tettere på – fra start til slutt.”

United Components A/S er en danskeid bedrift som siden starten i 2003 har utviklet og levert komponenter til automatisering. Bedriften tilbyr utvikling, knowhow og rådgivning innen basismaskiner, vibratorsystemer, håndteringsløsninger, gripesystemer, støtdempere og skrue- og pressesystemer til industrien. United Components A/S har i løpet av de siste 15 årene opparbeidet seg en posisjon som en av markedets ledende leverandører av rådgivning og salg av automatiseringssystemer til noen av de største industriene i Skandinavia. United Components’ løsninger fremstilles i beste kvalitet, fullt dokumentert og konstruert i 3D. Bedriften leverer til stort sett alle bransjer, fra medisinbransjen til støperibransjen.

Rull til toppen