Traditionella matarsystem kan enkelt vara innovativa

Flexibla system med kamera och robotar brer ut sig allt mer, men traditionella vibratorsystem utgör fortfarande huvuddelen av marknaden för automatiserade matarsystem.

Kravet på enhetlighet ökar

Krav på enhetlighet, spårbarhet och dokumentation blir allt vanligare inom automationsindustrin. Där det tidigare rörde sig om hantverkare som levererade unika icke dokumenterade ad hoc-lösningar är kravet från marknaden idag att lösningarna skall vara dokumenterade med möjlighet att i ett senare skede beställa nya system och reservdelar, då alla system självklart är konstruerade i 3D.

United Components samarbetspartner RNA har under många år byggt upp ett rykte som den mest innovativa utvecklaren av framföringslösningar. Det var RNA som först myntade begreppet ”flexibla matarsystem” och de är bland de första att erbjuda 3D-printade vibratortoppar i upp till Ø400.

Tillväxt genom unika lösningar

Tillverkning av vibratorsystem kräver stor erfarenhet vilket finns i överflöd i det femtioåriga företaget. Idag är RNA Europas största leverantör av vibratorsystem och har upplevt en närmast explosiv tillväxt under de senaste 5 åren. Tillväxten har drivits av de unika lösningarna som är 100 % dokumenterade och åtnjuter global support.

Som RNA:s representant på den skandinaviska marknaden anpassar United Components precis som vår samarbetspartner varje enskilt vibratorsystem till den komponent som skall framföras.

På United Components är vi redo att bistå med råd om ert nästa matarsystem.

Kontakta oss och hör mera om möjligheterna för kundspecifika och unika lösningar.

Scroll to Top